Online Users:
0
Giờ Server:
 
Giờ Người chơi:
 
Đăng ký tài khoản mới
4 tới 10 ký tự và số
4 tới 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với
Điều khoản dịch vụ.

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Castle Siege

Castle Owner
-

Guild Master
-
Stage
Castle Preparation

Castle Siege Battle
4 hours 27 minutes

Castle Information