Sự Kiện Trong Game

Binh Đoàn Pháp Sư | Boss Attack

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ (BOSS ATTACK)
 

 

 ♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn pháp sư
 


- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...


 

Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư


 

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp S 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.