Hướng dẫn

Hướng dẫn gõ tiếng việt có dấu trong Game

B1 : Tải Unikey về từ trang chủ http://unikey.vn

B2 : Bấm Kết Thúc Unikey và chạy lại bằng quyền Admin

=> Chuột phải chọn Run as Administrator

B3 : Cài đặt Unikey và chỉnh như hình sau :
 

 

 

 

 

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0869 930 930